ANCRONA AB Svetsarvägen 15 2 tr, 171 41 Solna Tel 08 557 790 50 Fax 08 557 790 99 info@ancrona.se
Om Ancrona

Så här arbetar vi

Historia

Kärnvärden

Kärnvärden


Inom Ancrona jobbar vi med fem kärnvärden: tillit, glädje, mod, ansvar, en för alla - alla för en! och dessa kärnvärden präglar vårt dagliga arbetssätt.

 

Tillit
Vi håller våra löften. Vi har integritet och värnar om etiken.

Glädje
Vi vill skapa en avspänd och professionell atmosfär som hjälper oss skapa resultat. Vi gillar att vinna, vara engagerade och känna samhörighet.

Ansvar
Vi tar ansvar, är pålitliga och tänker framåt när det gäller konsumenter, anställda, leverantörer och miljön.

Mod
Vi är entreprenörer. Vi utmanar varandras idéer och metoder för att fortsätta utvecklas. Vi tar kalkylerade risker och arbetar med frihet under ansvar.

En för alla. Alla för en
Vi är oberoende men samtidigt förenade i vision och värderingar. Vi arbetar tillsammans för att nå våra mål.